ax_vardeord_sve

 

Om Axholmen

Axholmen är ett managementkonsultföretag som grundades med idén att skapa ett enklare och mer resultatfokuserat sätt att leverera konsulttjänster.

Vår filosofi är att konsulttjänster ska leda till bestående och konkreta resultat. Därför är vi också beredda att dela kommersiell risk och knyta vårt arvode till det värde vi skapar tillsammans med vår kund.

Vårt kärnerbjudande är att lösa viktiga affärsutmaningar relaterat till förbättrad lönsamhet, och vi har erfarenhet från de flesta branscher.

Vi är kompromisslösa i vår rekrytering, och våra konsulter är handplockade för sina starka referenser, sitt engagemang och sin kompetens.

 

Affärskritiska utmaningar kopplade till lönsamhet

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin lönsamhet genom ett antal effektivitetsförbättrande åtgärder. T.ex. breda kostnadsreduktionsprogram, produktivitetsökning hos personalen, förhandling av leverantörspriser, reducering av rörelsekapital.
Vi hjälper våra kunder förbättra sin lönsamhet genom ett eller ett fåtal stora initiativ som strukturellt förändrar verksamheten, vilket ofta behövs för att få stora effekter på resultatet. T.ex. outsourcing, förändring av organisation eller operativ modell, transformering av supply chain.
Vi hjälper våra kunder att göra analyser och ta fram underlag inför viktiga affärsbeslut. T.ex. vid uppköp av strategisk leverantör eller vid outsourcing av en viktig funktion.
Vi hjälper våra kunder att med utgångspunkt i förståelse för produkt- och kundlönsamhet identifiera åtgärder för att förbättra lönsamheten. T.ex. strategiska beslut om sortiment eller produktnedläggning till kundförhandlingar eller effektivisering av större kostnadsdrivare.
Axholmens kärnerbjudande är att lösa affärskritiska utmaningar relaterade till lönsamhetsförbättringar, vilket vi åstadkommer på fyra olika sätt. Håll över cirklarna för mer information.

Läsvärt

Fyra gånger om året gör vi ett utskick där vi beskriver våra erfarenheter och lärdomar. Här kan du ta del av de artiklar som publicerats hittills.

apsisansvar

Ansvarsfulla investeringar – En bra början på bättre affärer

Intresset för ansvarsfulla investeringar är stort och har vuxit starkt senaste decenniet. Baserat på dialoger med fler än 60 ledande europeiska kapitalägare och -förvaltare belyser vi i detta white paper betydelsen av ansvarsfulla investeringar, de utmaningar investerare står inför samt vad som krävs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
Framsida vd studie 2017_nytt format

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2017

Företagen har en ljus syn på 2017 och planerar tillväxt i högre utsträckning än föregående år, trots flera orosmoln kopplade till den makroekonomiska utvecklingen både i Sverige och globalt. Detta är resultatet från Axholmens årliga undersökning bland vd:ar i svenska storföretag.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
axholmen rekrytering

Outsourcing – Tre fundament för att lyckas nå uppsatta mål

Långt ifrån alla outsourcingaffärer lyckas uppnå de mål som satts upp. I denna artikel delar vi med oss av tre fundamentala byggstenar som vi anser är vitala för att lyckas med outsourcing.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
img_9425-minityr-1

Personaleffektivisering i tjänstesektorn – Ta inte personalbehovet för givet

Det är först när ett tjänsteföretag utgår från en optimerad bild av behovet av personal som bästa effekt kan fås från mer klassiska personalåtgärder som rätt anställningsmix och effektiva arbetsscheman.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
Chess-WP

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2016

Företagen har något ljusare syn på Sveriges makroekonomiska utveckling än förra året men flera orosmoln finns kopplade till det politiska läget i Sverige och utvecklingen globalt. Detta är resultatet när Axholmen har genomfört den årliga undersökningen bland vd:ar i svenska storföretag.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
img_8157-minityr-1

Förankring – en förutsättning för att lyckas med förändringsprojekt

Att initialt investera tillräckligt med tid och kraft på förankring inom organisationen är en förutsättning för att lyckas och gör att önskat resultat kan uppnås snabbare. Den här artikeln belyser vikten av förankring inför uppstarten av en förändringsresa.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
img_8376-minityr-1

Kundtjänst – Lägre kostnad med bättre kundupplevelse

Kvalitet i kundtjänst bör ytterst mätas i långsiktig kundupplevelse, effektivitet och försäljning. Vi listar i detta white paper ett antal tips för lägre kostnader där de flesta samtidigt ger långsiktigt bättre kundupplevelse.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
ax02

Supply chain och e-handel – nyckeln till lönsam tillväxt

E-handeln fortsätter att växa kraftigt med ca 15% per år och präglas av snabba leveranser, pristransparens och hög andel returer, vilket ställer helt nya krav på företagets supply chain.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
img_8394-minityr-1

Organisationsdesign – bortom boxar och hierarkier

Axholmen delar med sig av fem konkreta tips för en lyckad organisationsdesign. Det handlar som så ofta om att ha tydliga mål, men också om att inte fega ut och att våga designa mot framtidens nätverksorganisation.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
ax03

Produktlönsamhetsanalys – nyckeln till lönsam tillväxt

Varför minskar vinstmarginalen när intäkterna ökar? En pragmatisk produktlönsamhetsanalys kan hjälpa företaget till en lönsam tillväxt, utan att dra för mycket resurser.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
ax05

Kommersiella modeller – skapa rätt incitament

De vanligaste kommersiella modellerna i samarbetsavtal skapar inte sällan felaktiga incitament och beteenden. Det finns flera saker att tänka på för köparen.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner
ax01

Cost out – ta bort icke värdeskapande kostnader

Kostnadsreduktioner från 10% och upp till 50% kan åstadkommas genom att bl.a. förstå och optimera kombinationen av värde och sannolikheten att lyckas med olika åtgärder.

Fyll i mejladressen dit du vill ha artikellänken skickad

Ladda ner

Vårt arbetssätt

Något som våra kunder ofta lyfter fram som utmärkande för Axholmen är vårt sätt att arbeta – hur vi får till konkreta, bestående resultat och lämnar efter oss en starkare och mer effektiv organisation med ägarskap för resultatet.

Läs mer här

“Axholmen har med sin erfarenhet och lediga arbetsstil jobbat nära vår organisation. Tillsammans har vi tagit fram en konkret och långsiktig strategi för Roxtec´s utveckling av vår supply chain.”

Mats Friberg, EVP Global Operations, Roxtec

”Axholmen har genom sin tydliga metodik och sitt pragmatiska arbetssätt hjälpt oss till betydande förbättringar av Axstores resultat.”

Lars Gunnar Schultz, CFO Axstores

Jobba hos oss

Vi letar efter dig som är topptalang

Vi söker kontinuerligt efter medarbetare med starka meriter från tidigare konsultarbete. Hos oss får du leverera kvalificerade uppdrag i mindre team, i ett företag där du kan utvecklas och trivas.

Har du det som krävs?

Skicka in CV Läs mer