Tjänster

Vi verkar för förbättrad lönsamhet

Axholmens kärnerbjudande är att lösa viktiga affärsutmaningar relaterat till förbättrad lönsamhet – maximera intäkter och lönsamhet i den existerande verksamheten, reducera kostnader på mest effektivt sätt, gör strukturella förändringar av verksamheten. Till oss vänder sig företag med komplexa frågeställningar och stort förändringsbehov för att ta del av vår expertis och förmåga att skapa bestående förändring.

Huvuderbjudanden

Erik Lautmann

fd VD Jetpak

Ett av Axholmens mer bestående och värdeskapande bidrag är att vi kom ut ur projektet och samarbetet som en starkare organisation.

Joakim Landholm

Executive Vice President SAS, Chief Transformation Officer

Min erfarenhet från att arbeta med Axholmen är att de är kompetenta, erfarna, pragmatiska och resultatfokuserade.

Lars Gunnar Schultz

CFO Axstores

Axholmen har genom sin tydliga metodik och sitt pragmatiska arbetssätt hjälpt oss till betydande förbättringar av Axstores resultat.

Mats Friberg

EVP Global Operations - Roxtec

Axholmen har med sin erfarenhet och lediga arbetsstil jobbat nära vår organisation. Tillsammans har vi tagit fram en konkret och långsiktig strategi för Roxtec´s utveckling /../