Commercial excellence

Optimera dina intäkter

Vi hjälper våra kunder att analysera och lansera prioriterade initiativ för att maximera intäkter på ett lönsamt sätt i den existerande verksamheten.

Go-to-market

I en omvärld som präglas av kundpreferenser i snabb förändring och hög förväntan om individualisering, blir förmågan att erbjuda rätt produkt i rätt kanal vid rätt tillfälle allt viktigare. Genom datadriven kundsegmentering och förståelse för vilka produkter och paketeringar som skapar reellt kundvärde i vilka kanaler, kan insatser fokuseras där de har störst effekt. Axholmen besitter god förmåga att bistå i utvecklingen och införandet av ett helhetskoncept för go-to-market och därmed skapa förutsättningar för lönsamhet, nya intäktsströmmar och bestående konkurrensfördelar.

Prissättning

I princip alla köpbeslut påverkas i någon grad av priset, vissa i större utsträckning än andra. Prisoptimering sker i flera steg, från strategi och modell till nivå och styrning, och tar avstamp i en förståelse för kundsegment, priselasticitet och priskänslighet. Axholmen har erfarenhet från samtliga steg, och från att arbeta med såväl traditionella som mer värdebaserade prismodeller.

Produkt- och kundlönsamhet

Axholmen har lång erfarenhet av att jobba med förståelse för verklig produkt- och kundlönsamhet, och hjälpa kunder identifiera och realisera de bästa åtgärderna utifrån den insikten. Stora resultateffekter kan nås genom till synes mindre förbättringar i exempelvis konverteringsgrad, churn och snittförsäljning per kund. Genom att dra nytta av innovation i produkterbjudandet ges chans till ökade intäkts- och vinstmöjligheter, t.ex. genom tjänstefiering av produkter (as-a-service), prenumerationsupplägg och liknande. Förståelse för kundkategorier utifrån intäkt och cost-to-serve möjliggör riktade åtgärder, från rena prisförhandlingar till t.ex. ökad satsning på värdeskapande tilläggstjänster.

Relaterade inlägg

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2018

Företagen har en fortsatt tilltro på det globala makroekonomiska läget, men många upplever fortfarande en politisk osäkerhet. Tillväxtsatsningar och investeringar minskar något, medan fokus på kostnadseffektiviseringar ökar. Detta är resultatet från Axholmens årliga undersökning bland vd:ar i svenska storföretag.

Läs mer

Erik Lautmann

fd VD Jetpak

Ett av Axholmens mer bestående och värdeskapande bidrag är att vi kom ut ur projektet och samarbetet som en starkare organisation.

Joakim Landholm

Executive Vice President SAS, Chief Transformation Officer

Min erfarenhet från att arbeta med Axholmen är att de är kompetenta, erfarna, pragmatiska och resultatfokuserade.

Lars Gunnar Schultz

CFO Axstores

Axholmen har genom sin tydliga metodik och sitt pragmatiska arbetssätt hjälpt oss till betydande förbättringar av Axstores resultat.

Mats Friberg

EVP Global Operations - Roxtec

Axholmen har med sin erfarenhet och lediga arbetsstil jobbat nära vår organisation. Tillsammans har vi tagit fram en konkret och långsiktig strategi för Roxtec´s utveckling /../