Digitalisering

5 icke-tekniska råd om digitalisering

Digitalisering är inte ett eget djur som lever på AI-teknik. Men det är en möjliggörare för affärens utveckling och överlevnad. Fem råd för att lyckas.

Skrivet av: Anna Nordberg

Dela

5 icke-tekniska råd om digitalisering

1) Digitalisering ska öka affärsvärdet Att ny teknik utvecklas exponentiellt och att investeringsmöjligheterna i digitalisering därmed ökar för företag1, ändrar inte det faktum att en investering ska bidra till ett affärsvärde. Tvärtom blir det allt viktigare att ha förmåga att prioritera bland alla möjligheter och fokusera digitala investeringar där mest affärsnytta kan fås

1Forrester international – Beyond Moore’s Law: How Exponential Technology Will Drive Disruption Sept 28 -2018

2) Digitalisering stärker grundaffären – Digitalisering handlar inte bara om disruptiv affärsmodellsinnovation. Digitalisering är till stor del förstärkning av klassisk verksamhetsutveckling med tydlig ROI, exempelvis förbättrad kundresa, optimerad prissättning, effektiviserat arbetssätt. För många företag finns ett begränsat kapital som till stor del bör användas till att stärka, innovera och bygga grundaffären

3) Digitalisering bör framtidssäkrasTeknikskiften sker kontinuerligt och tekniska lösningar och plattformar tenderar att växla i grad av popularitet och prestation. Företag behöver hitta både win-win och oberoende i upphandling och hantering av sina tekniska partnerskap och ekosystem för att inte riskera att genom inlåsningar missa affärsmöjligheter längre fram eller tvingas till dyra och omfattande teknikbyten

4) Digitalisering sker genom människor – Företag bör förstå och arbeta med organisationens och medarbetarnas förutsättningar att få ut maximalt av digitaliseringen, snarare än att stirra sig blinda på avancerad teknik eller cool funktionalitet. En studie utförd på ett flertal verkställande direktörer har visat att det ger mer än 15 gånger högre inverkan att fokusera på operativa styrsystem så som kunskap, incitament och samarbete för att nå en framgångsrik digitalisering än att använda den mest avancerade teknologin2

5) Börja i rätt ände med digitalisering –  Att digitalisera eller automatisera en dåligt fungerande process eller kundupplevelse är sällan ett bra val och inte en optimal investering i affärsvärde. Tid kan vinnas och pengar sparas genom att ta ett steg tillbaka och ställa sig frågan ”vilket problem försöker vi lösa och vad vill vi åstadkomma med förändringen?”

2 Gartner, CEO Survey Q4 2017

Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

Vill du veta mer? Kontakta författare och ansvarig partner

Bakgrund
Anna har tidigare erfarenhet från management consulting. Master i Internationellt företagande, Uppsala Universitet.

Vad som motiverar mig
Efter mer än 15 år som konsult motiveras jag fortfarande av att lösa komplexa problem tillsammans med kreativa och drivna personer och av att se hur det vi är med och skapar tillsammans med kunden ger faktiska resultat och förändring.

Varför jag valt att arbeta på Axholmen
Jag har haft förmånen att vara med och bygga Axholmen nästan från start. De värderingar och det arbetssätt vi brann för redan då har vi lyckats hålla fast vid, och vi är idag ett sunt företag med riktigt talangfulla kollegor som visar äkta engagemang i våra kunder och vårt eget företag.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte

Om Axholmen

Axholmen i korthet

Managementkonsultfirma som grundades 2007 i syfte att erbjuda ett personligt och modernt svenskt alternativ till de amerikanska strategihusen, fokus är på lönsamhetsförbättringar som levereras i tätt samarbete med klienten med pragmatism som ledord

Hur vi gör?

Vi har lyckats bygga en stor kundbas bland ledande svenska och skandinaviska företag samt attrahera och behålla topptalanger. Vi har åstadkommit detta genom att leverera konkreta resultat i strategiska projekt kombinerat med ett sätt att arbeta i mindre, mer seniora team, tillsammans med vår kund. Våra kunder beskriver oss som både strategiska och konkreta genom att belysa vår förmåga att hjälpa dem att hitta relevanta lösningar samt vara med dem hela vägen tills att förändringen genomförts och resultat uppnås

Vilka vi är?

Axholmen har ett starkt team av erfarna managementkonsulter som alla delar tanken att moderna konsulttjänster är motiverade av de faktiska resultaten och det ekonomiska värdet som skapats. Vi är villiga att dela den kommersiella risken och knyta en stor del av vårat arvode till att de överenskomna resultaten uppnås

Ta del av Whitepapers skrivna av Anna Nordberg

Tillbaka till Framtiden – att börja den digitala resan i rätt ände

Idag står digitalisering högt upp på många företags agendor, men trots detta saknas ofta en tydlig digitaliseringsstrategi. Många investerar i ny teknologi för att lösa problem utan att ha en klar bild av hur dessa investeringar förhåller sig till företagets övergripande mål. Här summerar vi ett antal steg för att säkerställa att den digitala resan börjar i rätt ände och därmed bidrar till ett långsiktigt och konkret affärsvärde.

Läs mer