Inspiration

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer

Roundtable 2019 – Prisoptimering med tonvikt på B2B och tjänsteprodukter

Ofta upplevs prisjusteringar som något som riskerar att skapa kundflykt eller minskad nyförsäljning och potentialen ute hos många företag förblir därmed outnyttjad.
Axholmen bjuder in VD:ar, Sälj- och Marknadschefer i större svenska företag till ett rundabordssamtal där vi delar erfarenheter och forskning inom prisoptimering, med tonvikt på B2B och tjänsteprodukter.
Är du intresserad?

Läs mer

Vilken är min kundservice svagaste länk?

Vi har tagit fram ett kvalitativt verktyg för att utvärdera större företags kundservicefunktioner i syfte att identifiera vilket område just ditt företags kundservice bör jobba med för att förbättra helheten av din kundservice och kundupplevelsen.

Läs mer

Kostnadsreduktion – konkreta tips för att maximera resultatet

Kostnader som över tid ökat i förhållande till intäkterna, nya förutsättningar på marknaden eller behov av att frigöra kapital? Det finns många drivkrafter till att minska ett företags kostnader. Oavsett anledning och inneboende potential i företaget är genomförande av ett kostnadsreduktionsprogram oftast förknippat med utmaningar.

Läs mer

God Jul önskar Axholmen

Det är lätt att allt bara rullar på med brandsläckningar och möten, lite för sällan ger vi oss tid för reflektion och eftertanke, tid att andas. Från oss alla på Axholmen till dig: 5 saker att stilla reflektera kring under julledigheten.

Läs mer