Inspiration

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013

Trots dyster syn på den makroekonomiska utvecklingen är företagen generellt optimistiska vad gäller sin egen utveckling. Den dominerande strategin är fokus på befintliga geografiska marknader
och produkter. Det ger utrymme för offensiva strategier men för att samtidigt lyckas med effektiviseringar krävs koncentration av kärnverksamheten samt nyskapande i försäljning och marknadsföring. 

Läs mer