Insights

God Jul önskar Axholmen

När vi nu närmar oss slutet på året vill vi återigen skicka en uppmaning till stilla reflektion under julledigheten. Vi hoppas att våra fem förslag till reflektionsämnen kan hjälpa dig att göra ett “bokslut” över 2019 och förbereda dig inför nya, friska tag i januari.

Läs mer

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer

Roundtable 2019 – Prisoptimering med tonvikt på B2B och tjänsteprodukter

Ofta upplevs prisjusteringar som något som riskerar att skapa kundflykt eller minskad nyförsäljning och potentialen ute hos många företag förblir därmed outnyttjad.
Axholmen bjuder in VD:ar, Sälj- och Marknadschefer i större svenska företag till ett rundabordssamtal där vi delar erfarenheter och forskning inom prisoptimering, med tonvikt på B2B och tjänsteprodukter.
Är du intresserad?

Läs mer

Vilken är min kundservice svagaste länk?

Vi har tagit fram ett kvalitativt verktyg för att utvärdera större företags kundservicefunktioner i syfte att identifiera vilket område just ditt företags kundservice bör jobba med för att förbättra helheten av din kundservice och kundupplevelsen.

Läs mer