Insights

God Jul önskar Axholmen

När vi nu närmar oss slutet på året vill vi återigen skicka en uppmaning till stilla reflektion under julledigheten. Vi hoppas att våra fem förslag till reflektionsämnen kan hjälpa dig att göra ett “bokslut” över 2019 och förbereda dig inför nya, friska tag i januari.

Läs mer

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer