Insights

God Jul önskar Axholmen

Det är lätt att allt bara rullar på med brandsläckningar och möten, lite för sällan ger vi oss tid för reflektion och eftertanke, tid att andas. Från oss alla på Axholmen till dig: 5 saker att stilla reflektera kring under julledigheten.

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2018

Företagen har en fortsatt tilltro på det globala makroekonomiska läget, men många upplever fortfarande en politisk osäkerhet. Tillväxtsatsningar och investeringar minskar något, medan fokus på kostnadseffektiviseringar ökar. Detta är resultatet från Axholmens årliga undersökning bland vd:ar i svenska storföretag.

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2017

Företagen har en ljus syn på 2017 och planerar tillväxt i högre utsträckning än föregående år, trots flera orosmoln kopplade till den makroekonomiska utvecklingen både i Sverige och globalt. Detta är resultatet från Axholmens årliga undersökning bland vd:ar i svenska storföretag.

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2016

Företagen har något ljusare syn på Sveriges makroekonomiska utveckling än förra året men flera orosmoln finns kopplade till det politiska läget i Sverige och utvecklingen globalt. Detta är resultatet när Axholmen har genomfört den årliga undersökningen bland vd:ar i svenska storföretag.

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013

Trots dyster syn på den makroekonomiska utvecklingen är företagen generellt optimistiska vad gäller sin egen utveckling. Den dominerande strategin är fokus på befintliga geografiska marknader
och produkter. Det ger utrymme för offensiva strategier men för att samtidigt lyckas med effektiviseringar krävs koncentration av kärnverksamheten samt nyskapande i försäljning och marknadsföring. 

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2012

Trots ett sämre makroekonomiskt läge på de viktigaste marknaderna har svenska företag starkt självförtroende och tror på egen tillväxt och bibehållen lönsamhet under 2012. Företagens egen framtidssyn avviker tydligt från den mer dystra framtidssyn som följer av skuldkrisen och återspeglas av media.

Läs mer