Prissättning

Omedelbar effekt med begränsad affärsrisk

Ofta upplevs prisjusteringar som något som riskerar att skapa kundflykt eller minskad nyförsäljning och potentialen ute hos många företag förblir därmed outnyttjad. Axholmens erfarenhet är att korrekt prissättning kan skapa omedelbar effekt på lönsamheten med begränsad affärsrisk.

Skrivet av: Milosz Tersmeden, Anna Nordberg & Andreas Ekblom

Dela

Prissättning

Vill du veta mer? Kontakta författare och ansvarig partner

Bakgrund
Milosz har sedan starten 2007 varit med och grundat och utvecklat Axholmen. Han har tidigare erfarenhet av management consulting från Andersen Consulting (numera Accenture), och en civilingenjörsexamen inom Elektroteknik och Telecom från KTH.

Vad som motiverar mig
Jag bokstavligen älskar consulting på det sättet vi gör det på Axholmen. Det är väldigt stimulerande och en stor förmån att få förtroendet från våra kunder att hjälpa dem i affärskritiska initiativ hela vägen från strategi tills vi få se det faktiska resultatet av arbetet vi gör tillsammans.

Varför jag valt att arbeta på Axholmen
Det är unikt att till vardags kunna kombinera affärskritiska utmaningar med de bästa kollegorna. Tillsammans utvecklar vi Axholmen på vår resa mot att vara det självklara valet för våra kunder, samtidigt som vi skapar en arbetsplats där consulting kan bli ett långsiktigt karriärsval.

Bakgrund
Anna har tidigare erfarenhet från management consulting. Master i Internationellt företagande, Uppsala Universitet.

Vad som motiverar mig
Efter mer än 15 år som konsult motiveras jag fortfarande av att lösa komplexa problem tillsammans med kreativa och drivna personer och av att se hur det vi är med och skapar tillsammans med kunden ger faktiska resultat och förändring.

Varför jag valt att arbeta på Axholmen
Jag har haft förmånen att vara med och bygga Axholmen nästan från start. De värderingar och det arbetssätt vi brann för redan då har vi lyckats hålla fast vid, och vi är idag ett sunt företag med riktigt talangfulla kollegor som visar äkta engagemang i våra kunder och vårt eget företag.

Bakgrund
Andreas har många år som managementkonsult med erfarenhet inom både strategisk och operationell rådgivning. M.Sc. inom Accounting and Financial Management ifrån Handelshögskolan i Stockholm.

Vad som motiverar mig
Mentala utmaningar samt omväxlande uppgifter och miljöer.

Varför jag valt att arbeta på Axholmen
Axholmen har en familjär känsla och flexibel arbetsmiljö med korta beslutsvägar som uppmuntrar kreativa inspel.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte

Ta del av våra Whitepapers

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer

Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

Läs mer

Kostnadsreduktion – konkreta tips för att maximera resultatet

Kostnader som över tid ökat i förhållande till intäkterna, nya förutsättningar på marknaden eller behov av att frigöra kapital? Det finns många drivkrafter till att minska ett företags kostnader. Oavsett anledning och inneboende potential i företaget är genomförande av ett kostnadsreduktionsprogram oftast förknippat med utmaningar.

Läs mer

Vilken är min kundservice svagaste länk?

Vi har tagit fram ett kvalitativt verktyg för att utvärdera större företags kundservicefunktioner i syfte att identifiera vilket område just ditt företags kundservice bör jobba med för att förbättra helheten av din kundservice och kundupplevelsen.

Läs mer

Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

Om Axholmen

Axholmen i korthet

Managementkonsultfirma som grundades 2007 i syfte att erbjuda ett personligt och modernt svenskt alternativ till de amerikanska strategihusen, fokus är på lönsamhetsförbättringar som levereras i tätt samarbete med klienten med pragmatism som ledord

Hur vi gör?

Vi har lyckats bygga en stor kundbas bland ledande svenska och skandinaviska företag samt attrahera och behålla topptalanger. Vi har åstadkommit detta genom att leverera konkreta resultat i strategiska projekt kombinerat med ett sätt att arbeta i mindre, mer seniora team, tillsammans med vår kund. Våra kunder beskriver oss som både strategiska och konkreta genom att belysa vår förmåga att hjälpa dem att hitta relevanta lösningar samt vara med dem hela vägen tills att förändringen genomförts och resultat uppnås

Vilka vi är?

Axholmen har ett starkt team av erfarna managementkonsulter som alla delar tanken att moderna konsulttjänster är motiverade av de faktiska resultaten och det ekonomiska värdet som skapats. Vi är villiga att dela den kommersiella risken och knyta en stor del av vårat arvode till att de överenskomna resultaten uppnås